Konstrundan 2023 i Falun och Borlänge

Föreningen


KiK är en ideell förening bildad år 2008 av konstnärer, kreatörer och konsthantverkare i Falun och Borlänge. Vårt huvudsakliga syfte är att årligen arrangera en konstrunda och/eller samlingsutställning i Falun/Borlänge-regionen.


Medlemmars antal och inriktning har varierat under åren, men vår vision är att lyfta det konstnärliga uttrycket. Vad gör vi med konsten och vad konsten gör med oss.


Föreningen skiljer inte på konst och konsthantverkare. Alla är del av det stor kreativa. Vi vill verka för samverkan över gränser och ser mångfald som en styrka.


Konst i Kvadrats verksamhet bygger på gemensamt arbete och ansvar, där varje medlem bidrar efter sin förmåga i den gemensamma produktionens arbetsgrupper.


Föreniningen "Konst i Kvadrat" har ett brett utbud

av måleri, grafik, foto, skulptur, textil.

Även Hantverk i trä, betong, glas, läder, smide, smycken och keramik finns att se.


I år kan man som besökare göra sin egen rutt och besöka konstnärerna där de har sina bilder,

 och kreationer i olika materia,


I sin atelje, eller som utställare i en lokal.


Konstrundan ger alla en chans för oss att träffas, både besökare och konstnär, bygga nya ideer,

och träffa konstintresserade, från olika håll. 


LÄNKAR:

Vernissage och Öppettider

Karta 2023


Konst-i-Kvadrat

Styrelse 2023

Ordförande - Eva-Lena Elk Karlsson, Borlänge..

Kassör - Anna Carlsson, Borlänge, 

Sekreterare Pia Ljunggren,  Falun. 

Ledamot - Titti Lindgren, Falun. Klas Wrange, Falun,

Suppleant - Jenny Helldal, Falun. Mayra Lundin, Falun.


Kontakt: info@konstikvadrat.se


Bg: 324-5925

Org. nr: 802442 - 3827


Faktura adress:

KiK att: Anna Carlsson
Galandsvägen 15

784 62 Borlänge